Surat Edaran

Surat Edaran

CAJ PENGESANAN COVID-19 DI PINTU MASUK ANTARABANGSA DAN FASILITI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Tajuk Surat Edaran Caj Ujian Pengesanan COVID-19 di Pintu Masuk Antarabangsa Dan Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
No. Rujukan (4) KKM.400-9/1/3 Jld.15
Penerangan Surat Edaran ini bertujuan memaklumkan mengenai Caj Ujian Pengesanan COVID-19 di Pintu Masuk Antarabangsa Dan Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
Kategori Pekeliling Surat Edaran  
Tahun 2020
Tarikh 25 Jun 2020

SENARAI LENGKAP AGENSI-AGENSI DI BAWAH PERKHIDMATAN AWAM NEGERI (PAN), BADAN BERKANUN NEGERI (PBB) DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT)

Tajuk SENARAI LENGKAP AGENSI-AGENSI DI BAWAH PERKHIDMATAN AWAM NEGERI (PAN), BADAN BERKANUN NEGERI (PBB) DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT)
No. Rujukan (53)KKM.400-8/1/89 Jld 11
Penerangan Kemudahan perubatan percuma yang dinikmati oleh pegawai dan pesara Perkhidmatan Awam Persekutuan serta ahli keluarga yang berkelayakan sepertimana dinyatakan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 21 Tahun 2009.
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2019
Tarikh 10 Disember 2019

GARIS PANDUAN PENYELARASAN KUTIPAN CAJ PERKHIDMATAN DI FASILITI KESIHATAN PRIMER, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM) BAGI WARGANEGARA

Tajuk GARIS PANDUAN PENYELARASAN KUTIPAN CAJ PERKHIDMATAN DI FASILITI KESIHATAN PRIMER, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM) BAGI WARGANEGARA
No. Rujukan KKM.400-8/1/89 Jld 11(34)
Penerangan Panduan mendapatkan perkhidmatan kesihatan di fasiliti kesihatan primer atau klinik kesihatan KKM samaada di Jabatan Pesakit Luar Am atau di Jabatan Pesakit Luar Pakar adalah dikenakan caj pendaftaran dan rawatan berdasarkan Perintah Fi (Perubatan 1982 dan Perintah Fi (Perubatan)(Pindaan)2017
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2019
Tarikh 3 Disember 2019

Perkhidmatan Utama

 • mof
 • e-perolehan
 • live2015
 • jpa
 • hrmis
 • KSN
 • 1govuc
 •  1Mocc

 • bph
 • epsa
 • Mygov
 • pemudah
 • msc
 • ijn
 • mma
 • mtch
 • myhealth
 • medicine
 • sihat
 •  Academy

 • dvs
 • guideline
 • life
 • who-n
 • Quality
Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates