Surat Edaran

Surat Edaran

SENARAI LENGKAP AGENSI-AGENSI DI BAWAH PERKHIDMATAN AWAM NEGERI (PAN), BADAN BERKANUN NEGERI (PBB) DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT)

Tajuk SENARAI LENGKAP AGENSI-AGENSI DI BAWAH PERKHIDMATAN AWAM NEGERI (PAN), BADAN BERKANUN NEGERI (PBB) DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT)
No. Rujukan (53)KKM.400-8/1/89 Jld 11
Penerangan Kemudahan perubatan percuma yang dinikmati oleh pegawai dan pesara Perkhidmatan Awam Persekutuan serta ahli keluarga yang berkelayakan sepertimana dinyatakan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 21 Tahun 2009.
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2019
Tarikh 10 Disember 2019

KEMUDAHAN RAWATAN PERUBATAN BAGI PEGAWAI / PESARA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI, PIHAK BERKUASA TEMPATAN DAN PIHAK BERKUASA BERKANUN DI FASILITI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM)

Tajuk KEMUDAHAN RAWATAN PERUBATAN BAGI PEGAWAI / PESARA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI, PIHAK BERKUASA TEMPATAN DAN PIHAK BERKUASA BERKANUN DI FASILITI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM)
No. Rujukan KKM.400-8/1/89 Jld 10(56)
Penerangan Peraturan Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan telah menyatakan bahawa pada dasarnya, kemudahan perubatan percuma di hospital / klinik Kerajaan adalah layak diberikan kepada pegawai dan pesara Perkhidmatan Awam Persekutuan serta ahli keluarga yang berkelayakan.
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2019
Tarikh 15 OKTOBER 2019

GARIS PANDUAN PENYELARASAN KUTIPAN CAJ PERKHIDMATAN DI FASILITI KESIHATAN PRIMER, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM) BAGI WARGANEGARA

Tajuk GARIS PANDUAN PENYELARASAN KUTIPAN CAJ PERKHIDMATAN DI FASILITI KESIHATAN PRIMER, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM) BAGI WARGANEGARA
No. Rujukan KKM.400-8/1/89 Jld 11(34)
Penerangan Panduan mendapatkan perkhidmatan kesihatan di fasiliti kesihatan primer atau klinik kesihatan KKM samaada di Jabatan Pesakit Luar Am atau di Jabatan Pesakit Luar Pakar adalah dikenakan caj pendaftaran dan rawatan berdasarkan Perintah Fi (Perubatan 1982 dan Perintah Fi (Perubatan)(Pindaan)2017
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2019
Tarikh 3 Disember 2019

GARIS PANDUAN BAGI PENGANJURAN MAJLIS/ACARA RASMI KERAJAAN DAN JAMUAN KERAIAN RASMI KERAJAAN

Tajuk GARIS PANDUAN BAGI PENGANJURAN MAJLIS/ACARA RASMI KERAJAAN DAN JAMUAN KERAIAN RASMI KERAJAAN
No. Rujukan Bil (3)dlm.KKM-58/300/3-6 Jld.13 sk.05
Penerangan Garis panduan ini adalah bertujuan untuk memaklumkan mengenai peraturan dan syarat-syarat bagi perolehan penganjuran Majlis/Acara Rasmi Kerajaan dan Jamuan Keraian Rasmi Kerajaan dan peraturan kewangan lain yang berkuatkuasa.
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2019
Tarikh 30.9. 2019

Perkhidmatan Utama

 • mof
 • e-perolehan
 • live2015
 • jpa
 • hrmis
 • KSN
 • 1govuc
 •  1Mocc

 • bph
 • epsa
 • Mygov
 • pemudah
 • msc
 • ijn
 • mma
 • mtch
 • myhealth
 • medicine
 • sihat
 • bless
 •  Academy

 • dvs
 • guideline
 • life
 • who-n
 • Quality
Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates