Pekeliling

SURAT PERWAKILAN KUASA PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA DI BAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN 11

Tajuk Surat Perwakilan Kuasa Pegawai Pengawal Kementerian Kesihatan Malaysia Di Bawah Arahan Perbendaharaan 11
No. Rujukan (4) dlm.KKM58/300/3-6 Jld.14 sk 4
Penerangan Surat Perwakilan Kuasa Pegawai Pengawal Kementerian Kesihatan Malaysia Di Bawah Arahan Perbendaharaan 11 bernombor rujukan (2) dlm.KKM58/300/3-6 Jld 13 sk.7 bertarikh 11 Disember 2019 yang telah dipinda untuk rujukan dan tindakan.
Kategori Pekeliling Surat Edaran  
Tahun 2020
Tarikh 10 Jun 2020

PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

Tajuk PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA
No. Rujukan WP10.6
Penerangan Menetapkan peraturan bagi mengurus dan memantau Akaun Belum Terima dalam pelaksanaan perakaunan akruan Kerajaan Persekutuan .
Kategori Pekeliling Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP10.6
Tahun 2019
Tarikh  

SURAT PEKELILING AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA BIL.3 TAHUN 2019

Tajuk SURAT PEKELILING AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA BIL.3 TAHUN 2019
No. Rujukan JANM.BKP.600-14/1/11(03)
Penerangan Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memberi garis panduan kepada Kementerian/Jabatan mengenai Tatacara Pengurusan Teriman Kerajaan Persekutuan selaras dengan Pelaksanaan Perakaunan Akruan bagi memastikan Pengurusan Terimaan Kerajaan Persekutuan diperakaunkan dengan tepat dan betul dalam tempoh masa yang ditetapkan.
Kategori Pekeliling SPANM BIL. 3/2019
Tahun 2019
Tarikh  

Surat Pekeliling KSU KKM Bilangan 2 Tahun 2018

Tajuk Caj Rawatan Perubatan Bagi Pendatang Tanpa Izin Yang berdaftar Secara Sah Dengan Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu Bagi Hal Ehwal Pelarian (United Nations High Commissioner For Refugees-UNHCR)
No. Rujukan KKM.400-9/1/3 Jld.7(22)
Penerangan Caj Rawatan Perubatan Bagi Pendatang Tanpa Izin Yang berdaftar Secara Sah Dengan Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu Bagi Hal Ehwal Pelarian (United Nations High Commissioner For Refugees-UNHCR)
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling
Tahun 2018
Tarikh 10 Ogos 2018

Surat Pekeliling KSU KKM Bilangan 11 Tahun 2017

Tajuk Garis Panduan Pelaksanaan Kaedah Pembiayaan Bekalan Ubat Dan Alat Kepada Pesara Di Fasiliti Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia
No. Rujukan KKM.400-5/1/7 Jld.7(55)
Penerangan Garis Panduan Pelaksanaan Kaedah Pembiayaan Bekalan Ubat Dan Alat Kepada Pesara Di Fasiliti Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling
Tahun 2017
Tarikh 30 Jun 2017

Perkhidmatan Utama

 • mof
 • e-perolehan
 • live2015
 • jpa
 • hrmis
 • KSN
 • 1govuc
 •  1Mocc

 • bph
 • epsa
 • Mygov
 • pemudah
 • msc
 • ijn
 • mma
 • mtch
 • myhealth
 • medicine
 • sihat
 •  Academy

 • dvs
 • guideline
 • life
 • who-n
 • Quality
Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates