Pekeliling

Surat Pekeliling KSU KKM Bilangan 2 Tahun 2018

Tajuk Caj Rawatan Perubatan Bagi Pendatang Tanpa Izin Yang berdaftar Secara Sah Dengan Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu Bagi Hal Ehwal Pelarian (United Nations High Commissioner For Refugees-UNHCR)
No. Rujukan KKM.400-9/1/3 Jld.7(22)
Penerangan Caj Rawatan Perubatan Bagi Pendatang Tanpa Izin Yang berdaftar Secara Sah Dengan Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu Bagi Hal Ehwal Pelarian (United Nations High Commissioner For Refugees-UNHCR)
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling
Tahun 2018
Tarikh 10 Ogos 2018

Surat Pekeliling KSU KKM Bilangan 11 Tahun 2017

Tajuk Garis Panduan Pelaksanaan Kaedah Pembiayaan Bekalan Ubat Dan Alat Kepada Pesara Di Fasiliti Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia
No. Rujukan KKM.400-5/1/7 Jld.7(55)
Penerangan Garis Panduan Pelaksanaan Kaedah Pembiayaan Bekalan Ubat Dan Alat Kepada Pesara Di Fasiliti Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling
Tahun 2017
Tarikh 30 Jun 2017

Surat Pekeliling KSU KKM Bilangan 7 Tahun 2017

Tajuk Garis Panduan Pengecualian Fi Bagi Penyakit Berjangkit Di Kalangan Warga Asing
No. Rujukan (3)dlm.KKM-58/300/1-5 Jld.3
Penerangan Pindaan terhadap garis panduan yang telah dikeluarkan sebelum ini melalui Surat Pekeliling KSU KKM Bilangan 2 Tahun 2016
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling
Tahun 2017
Tarikh 13 Jun 2017

Surat Pekeliling KSU KKM Bilangan 6 Tahun 2017

Tajuk Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 6 Tahun 2017
No. Rujukan KKM.400-8/1/89 JLD.2(33)
Penerangan Penjelasan Pelaksanaan Caj Perubatan Warganegara Melalui Perintah Fi (Perubatan) (Pindaan) 2017
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling
Tahun 2017
Tarikh 23 Februari 2017

Surat Pekeliling KSU KKM Bilangan 4 Tahun 2017

Tajuk Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2017
No. Rujukan KKM.400-9/1/3 JLD.2(23)
Penerangan Pelaksanaan Perintah Fi (Perubatan) (Pindaan) 2017
Kategori Pekeliling Surat Pekeliling
Tahun 2017
Tarikh 24 Januari 2017

Perkhidmatan Utama

 • mof
 • e-perolehan
 • live2015
 • jpa
 • hrmis
 • KSN
 • 1govuc
 •  1Mocc

 • bph
 • epsa
 • Mygov
 • pemudah
 • msc
 • ijn
 • mma
 • mtch
 • myhealth
 • medicine
 • sihat
 • bless
 •  Academy

 • dvs
 • guideline
 • life
 • who-n
 • Quality
Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates