Profil

Pengiktirafan

sirim2018

Piagam

 Piagam Pelanggan Bahagian Kewangan, Kementerian Kesihatan Malaysia;

 

 • Prestasi Perbelanjaan Mengurus Tahunan

Memastikan prestasi perbelanjaan mengurus tahunan KKM sekurang-kurangnya 98%.

 • Permohonan Kemudahan/Elaun

Memproses dan menimbang sekurang-kurangnya 95% daripada permohonan kelulusan kemudahan/elaun, dalam tempoh 7 hari daripada tarikh permohonan lengkap diterima.

 • Pelaksanaan Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA)

Memastikan 80% Pekerja Asing yang sah dilindungi di bawah polisi insurans Skim Kemasukan Hospital Dan Pembedahan Pekerja Asing (SKHPPA).

(tidak termasuk pekerja asing di Sabah dan Sarawak, pembantu rumah asing dan pekerja estet di Semenanjung Malaysia)

Pencapaian

Pencapaian 2015 1080

Visi dan Misi

VISI

 • Menjadi organisasi pengurusan kewangan terbaik dalam jentera Kerajaan.

 

MISI

 • Merancang semua aktiviti di bawah pengurusan kewangan dengan teratur dan efisyen.
 • Menggunakan sumber manusia dan lain-lain sumber secara berkesan untuk melaksanakan pengurusan kewangan yang berkesan.
 • Membuat kawalan dan pemantauan prestasi perbelanjaan dan kutipan hasil.
 • Menguatkuasakan semua peraturan kewangan.

 

OBJEKTIF

 • Untuk mencapai pengurusan kewangan yang cekap dan berkesan dari segi ketepatan masa, pematuhan piawaian kualiti dan penggunaan sumber secara optimum selaras dengan peraturan-peraturan kewangan yang berkuatkuasa.

Lebih banyak artikel..

 1. Imbasan Sejarah
 2. Info Korporat

Perkhidmatan Utama

 • mof
 • e-perolehan
 • live2015
 • jpa
 • hrmis
 • KSN
 • 1govuc
 •  1Mocc

 • bph
 • epsa
 • Mygov
 • pemudah
 • msc
 • ijn
 • mma
 • mtch
 • myhealth
 • medicine
 • sihat
 • bless
 •  Academy

 • dvs
 • guideline
 • life
 • who-n
 • Quality
Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates