Profil

Visi dan Misi

VISI

 • Menjadi organisasi pengurusan kewangan terbaik dalam jentera Kerajaan.

 

MISI

 • Merancang semua aktiviti di bawah pengurusan kewangan dengan teratur dan efisyen.
 • Menggunakan sumber manusia dan lain-lain sumber secara berkesan untuk melaksanakan pengurusan kewangan yang berkesan.
 • Membuat kawalan dan pemantauan prestasi perbelanjaan dan kutipan hasil.
 • Menguatkuasakan semua peraturan kewangan.

 

OBJEKTIF

 • Untuk mencapai pengurusan kewangan yang cekap dan berkesan dari segi ketepatan masa, pematuhan piawaian kualiti dan penggunaan sumber secara optimum selaras dengan peraturan-peraturan kewangan yang berkuatkuasa.

Piagam

 Piagam Pelanggan Bahagian Kewangan, Kementerian Kesihatan Malaysia;

 

 • Prestasi Perbelanjaan Mengurus Tahunan

Memastikan prestasi perbelanjaan mengurus tahunan KKM sekurang-kurangnya 98%.

 • Permohonan Kemudahan/Elaun

Memproses dan menimbang sekurang-kurangnya 95% daripada permohonan kelulusan kemudahan/elaun, dalam tempoh 7 hari daripada tarikh permohonan lengkap diterima.

 • Pelaksanaan Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA)

Memastikan 80% Pekerja Asing yang sah dilindungi di bawah polisi insurans Skim Kemasukan Hospital Dan Pembedahan Pekerja Asing (SKHPPA).

(tidak termasuk pekerja asing di Sabah dan Sarawak, pembantu rumah asing dan pekerja estet di Semenanjung Malaysia)

Imbasan Sejarah

Pengurusan Kewangan Kementerian Kesihatan (KKM) dikendalikan oleh Bahagian Kewangan. Fungsi Bahagian ini ialah menguruskan belanjawan dan hasil KKM serta penetapan dasar dan pematuhan peraturan-peraturan kewangan. Bahagian ini ditubuhkan sebagai sebahagian daripada Aktiviti Kewangan

 

Visi Bahagian ini adalah menjadi organisasi pengurusan kewangan terbaik dalam jentera kerajaan. Misi Bahagian Kewangan adalah mencapai status pengurusan kewangan yang terbaik dengan cara merancang semua aktiviti di bawah pengurusan kewangan dengan teratur dan cekap, menggunakan sumber kewangan dengan optimum, mengawal pengurusan belanjawan dan kutipan hasil.

 

Bahagian Kewangan mempunyai tiga Cawangan iaitu Cawangan Dasar Kewangan & Pentadbiran, Cawangan Pengurusan Hasil dan Cawangan Pengurusan Belanjawan. Cawangan Dasar Kewangan bertanggungjawab terhadap dasar-dasar kewangan Kementerian berkaitan dengan peraturan-peraturan kewangan, kemudahan-kemudahan kewangan kepada kakitangan Kementerian, dan bantuan-bantuan kewangan. Manakala cawangan Pengurusan Hasil bertanggungjawab terhadap pengurusan dan kutipan hasil serta sistem pengurusan hasil KKM. Cawangan Belanjawan pula bertanggungjawab terhadap sistem belanjawan dan pengurusan belanjawan program-program KKM.

Lebih banyak artikel..

 1. Info Korporat

Perkhidmatan Utama

 • mof
 • e-perolehan
 • live2015
 • jpa
 • hrmis
 • KSN
 • 1govuc
 •  1Mocc

 • bph
 • epsa
 • Mygov
 • pemudah
 • msc
 • ijn
 • mma
 • mtch
 • myhealth
 • medicine
 • sihat
 • bless
 •  Academy

 • dvs
 • guideline
 • life
 • who-n
 • Quality
Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates