Piagam Pelanggan Bahagian Kewangan, Kementerian Kesihatan Malaysia;

 

 • Prestasi Perbelanjaan Mengurus Tahunan

Memastikan prestasi perbelanjaan mengurus tahunan KKM sekurang-kurangnya 98%.

 • Permohonan Kemudahan/Elaun

Memproses dan menimbang sekurang-kurangnya 95% daripada permohonan kelulusan kemudahan/elaun, dalam tempoh 7 hari daripada tarikh permohonan lengkap diterima.

 • Pelaksanaan Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA)

Memastikan 80% Pekerja Asing yang sah dilindungi di bawah polisi insurans Skim Kemasukan Hospital Dan Pembedahan Pekerja Asing (SKHPPA).

(tidak termasuk pekerja asing di Sabah dan Sarawak, pembantu rumah asing dan pekerja estet di Semenanjung Malaysia)

Perkhidmatan Utama

 • mof
 • e-perolehan
 • live2015
 • jpa
 • hrmis
 • KSN
 • 1govuc
 •  1Mocc

 • bph
 • epsa
 • Mygov
 • pemudah
 • msc
 • ijn
 • mma
 • mtch
 • myhealth
 • medicine
 • sihat
 •  Academy

 • dvs
 • guideline
 • life
 • who-n
 • Quality
Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates