1. Terkini
 2. Warga Kewangan
 3. Orang Awam

Tajuk Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bil. 4/2019- Garis Panduan Pelaksanaan Perkhidmatan dan Bayaran perkhidmatan kepada pegawai perubatan pakar dan pegawai perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia yang merawat pesakit di Institut Jantung Negara.
No. Rujukan KKM.400-8/2/17Jld.3(10)
Penerangan Surat Pekeliling ini bertujuan memaklumkan mengenai tatacara pelaksanan perkhidmatan dan bayaran perkhidmatan kepada Pegawai Perubatan Pakar (PPP) dan Pegawai Perubatan (PP) Kementerian Kesihatan Malaysia yang merawat pesakit di Institut Jantung Negara Sdn . Bhd.
Kategori Pekeliling Garis Panduan  
Tahun 2019
Tarikh 27 Mei 2019
 • mof
 • e-perolehan
 • live2015
 • jpa
 • hrmis
 • KSN
 • 1govuc
 •  1Mocc

 • bph
 • epsa
 • Mygov
 • pemudah
 • msc
 • ijn
 • mma
 • mtch
 • myhealth
 • medicine
 • sihat
 •  Academy

 • dvs
 • guideline
 • life
 • who-n
 • Quality