MENGADAKAN AKTIVITI DI LUAR PREMIS (PAKEJ HOTEL)

 • Permohonan hendaklah dikemukakan sekurang-kurangnya 4 minggu sebelum sebarang aktiviti dijalankan dan memastikan kelulusan diperolehi terlebih dahulu sebelum aktiviti berlangsung. Permohonan yang dikemukakan kurang dari 4 minggu akan mengakibatkan kelewatan dan kesulitan dalam mempercepatkan proses kelulusan. Aktiviti yang dijalankan tanpa kelulusan dari Bahagian Kewangan, KKM terlebih dahulu adalah tidak dipertimbangkan.
 • Sila pastikan semua maklumat yang diperlukan adalah lengkap sebelum mengemukakan permohonan ke Bahagian ini iaitu:-
 1. Lampiran A (Borang Permohonan Mengadakan Aktiviti di Hotel). Sila pastikan tandatangan dan cop Ketua Jabatan di borang tersebut dilengkapkan.
 2. Senarai nama, jawatan, kategori jawatan, tempat bertugas dan perbandingan kelayakan ke semua peserta termasuk urusetia, fasilitator dan juga penceramah yang terlibat. Sila pastikan pegawai Gred 44 ke bawah berkongsi bilik dan bilangan urusetia adalah munasabah dengan bilangan peserta yang hadir.
 3. Aturcara aktiviti. Aktiviti hendaklah hingga ke malam mulai dari hari ‘Check-In’.
 4. Sebutharga Hotel/Resort. Sila kemukakan sekurang-kurangnya 3 sebutharga hotel/resort yang setaraf dengan mengemukakan salinan sijil pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia (bagi aktiviti perhotelan – kod bidang 220210) untuk tujuan semakan dan pengesahan. Hanya hotel/resort yang berdaftar sahaja yang akan diberikan pertimbangan/kelulusan.
 5. Sebarang jenis penyewaan peralatan yang diperlukan hendaklah disertakan dengan sebutharga.
 • Penjimatan bagi setiap aktiviti hendaklah sekurang-kurangnya 20% bagi aktiviti berbentuk Kursus/Bengkel/Seminar/Taklimat dan 30% bagi aktiviti yang berbentuk Mesyuarat/Persidangan.
 • Bagi aktiviti yang melibatkan harga pakej melebihi RM 100,000.00 seperti Kursus Induksi dan PTK, permohonan hendaklah dihantar lebih awal daripada 4 minggu dengan memastikan semua maklumat yang diperlukan adalah lengkap kerana permohonan tersebut perlu di hantar ke Kementerian Kewangan Malaysia. Pihak Kementerian Kewangan Malaysia memperuntukan masa selama 3 minggu untuk memproses permohonan tersebut.
 • Bagi aktiviti berbentuk mesyuarat dan perbelanjaan yang terlibat melebihi RM 10,000.00, permohonan hendaklah disertakan dengan sijil pendaftaran kontraktor bumiputera bagi hotel/resort yang dipilih. Jika hotel/resort tersebut tidak mempunyai sijil pendaftaran kontraktor bumiputera, permohonan akan dipanjangkan ke Kementerian Kewangan Malaysia untuk kelulusan.
 • Sebarang pertukaran hotel dan pindaan tarikh aktiviti bagi setiap permohonan yang telah diluluskan adalah tidak dibenarkan. Pihak tuan hendaklah memastikan hotel yang dipilih mempunyai kekosongan dan mencukupi pada hari/tarikh aktiviti dijalankan sebelum mengemukakan permohonan untuk kelulusan.
 • Bilangan hari untuk pakej hendaklah dikira mengikut bilangan hari kursus/bengkel/ seminar/taklimat/mesyuarat/persidangan sahaja. Hari ‘Check-In’ dan hari ‘Check-Out’ hendaklah dikira sebagai satu hari.
 • Semua Pejabat Kesihatan Daerah, Klinik Kesihatan Daerah dan Hospital-Hospital Daerah perlu mengemukakan permohonan melalui Jabatan Kesihatan Negeri masing-masing.


Pihak Yg. Bhg. Dato’/Datin/Tuan/Puan adalah dinasihatkan agar mematuhi peraturan kewangan yang ditetapkan agar segala urusan berjalan dengan lancar tanpa sebarang kelewatan.Bagi sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi:-

 

JANET WAN
Penolong Setiausaha Kanan (D)
Cawangan Dasar Kewangan
Bahagian Kewangan
Kementerian Kesihatan Malaysia
Tel : 03-8883 3083
Fax: 03-8883 4389
e-mel: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 

MOHD FAIZAL BIN YAAKOP
Pembantu Tadbir (D)
Cawangan Dasar Kewangan
Tel: 03 - 8883 3176
Faks: 03 - 8883 4389
E-mel: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Perkhidmatan Utama

 • mof
 • e-perolehan
 • live2015
 • jpa
 • hrmis
 • KSN
 • 1govuc
 •  1Mocc

 • bph
 • epsa
 • Mygov
 • pemudah
 • msc
 • ijn
 • mma
 • mtch
 • myhealth
 • medicine
 • sihat
 • bless
 •  Academy

 • dvs
 • guideline
 • life
 • who-n
 • Quality
Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates