Pinjaman Kenderaan

PERMOHONAN PINJAMAN KENDERAAN

 

Senarai semak permohonan:-

 1. Lima (5) salinan Borang Permohonan Kew. 294/294A ( Tandatangan Asal )
 2. Lima (5) salinan Borang Perjanjian Kew. 295/295A ( Tandatangan Asal )
 3. Sebutharga asal & Fotostat satu (1) salinan (Disahkan oleh Ketua Jabatan)
 4. Penyata Gaji Yang Terkini (Fotostat 2 salinan) (Disahkan oleh Ketua Jabatan)
 5. Senarai Tugas (2 salinan) (Disahkan oleh Ketua Jabatan)
 6. Salinan Kad Pengenalan (2 salinan) (Disahkan oleh Ketua Jabatan)
 7. Salinan Borang Opsyen memilih bersara (Jika berkenaan) (Disahkan oleh Ketua Jabatan)
 8. Surat Perakuan Perbezaan harga kenderaan daripada pemohon (Disahkan oleh Ketua Jabatan)
 9. Surat Perakuan daripada pemohon untuk mengambil Insurans Takaful (Pinjaman secara Islam)
 10. Penjamin hendaklah terdiri daripada seorang (1) pegawai kumpulan P&P dan seorang (1) pegawai Kumpulan Sokongan. Penjamin perlu terdiri daripada pegawai yang telah disahkan jawatan.
 11. Surat Sokongan daripada Ketua Jabatan Penjamin
 12. Tuntutan perjalanan bagi 3 bulan terkini berturut-turut (jika perlu) (Disahkan oleh Ketua Jabatan)
 13. Surat sokongan daripada Ketua Jabatan atau Bahagian
 14. Jadual bertugas atas panggilan (jika berkenaan) (Disahkan oleh Ketua Jabatan)
 15. Semua permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan kepada :-

Ketua Setiausaha,
Kementerian Kesihatan Malaysia
Bahagian Kewangan
Aras 7, Blok E7, Kompleks E,
62590 Putrajaya

 

PEKELILING YANG BERKAITANBagi sebarang pertanyaan sila hubungi:-

 

ZULAINA BINTI AHMAD KAMIS
Penolong Setiausaha (D) 
Unit Dasar, Kemudahan dan Elaun
Bahagian Kewangan
Kementerian Kesihatan Malaysia
Tel: 03 8883 3085
Fakas: 03-8883 4389
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


NORLAILA BINTI ABDULLAH THANI
Pembantu Tadbir (D)
Cawangan Dasar Kewangan
Bahagian Kewangan
Kementerian Kesihatan Malaysia
Tel : 03-8883 3111
Fax: 03-8883 4389
e-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.