Elaun Pindah Rumah

 

PERMOHONAN ELAUN PINDAH RUMAH

Senarai Semak:-

  1. Borang permohonan Lampiran A
  2. Salinan surat kelulusan Pinjaman Perumahan Perbendaharaan
  3. Surat Pengesahan Alamat
  4. Surat Akuan keluar kuarters (sekiranya menduduki kuarters)
  5. Surat pengesahan yang menyatakan pemohon berulang-alik dari rumah yang dibeli ke Pejabat serta disahkan oleh Ketua Jabatan (jika jarak rumah baru ke pejabat melebihi 60KM)
  6. Surat pengesahan yang menyatakan pemohon tidak pernah membuat sebarang tuntutan sebelum ini (jika tuntutan pinjaman adalah kali kedua)
  7. Surat akuan daripada suami atau isteri yang menyatakan tidak akan menuntut perpindahan rumah (jika jenis pinjaman bersama)
  8. Sijil nikah (Jika pinjaman bersama)

 

PEKELILING YANG BERKAITAN


Bagi sebarang pertanyaan sila hubungi:-

ZULAINA BINTI AHMAD KAMIS
Penolong Setiausaha (D)
Unit Dasar, Kemudahan dan Elaun
Bahagian Kewangan
Kementerian Kesihatan Malaysia
Tel: 03-8883 3085
Faks: 03-8883 4389
Emel: zulaina.ak.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
ZUATA BINTI BUDIN
Pembantu Tadbir (D)
Unit Dasar, Kemudahan dan Elaun
Bahagian Kewangan
Kementerian Kesihatan Malaysia
Tel: 03-8883 3176
Faks: 03-8883 4389
Emel: zuata.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.