Permohonan Telefon

PERMOHONAN TELEFON BIMBIT

  

 

Pekeliling Yang Berkaitan :-

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 4/2009

Peraturan Mengenai Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih (Pekeliling ini membatalkan peraturan berkaitan telefon bimbit yang terkandung dalam Pekeliling Perbendaharaan (PP) dan Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) seperti berikut :-

I. PP Bil.12 Tahun 1994
II. SPP Bil. 8 Tahun 1999
III. PP Bil. 3 Tahun 2001
IV. PP Bil. 2 Tahun 2002 dan
V. Surat edaran Perbendaharaan Ruj: KK/BP(8.01)105/6JD.2(SK 1/2007)(5) bertarikh 27 Jun 2007


Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7/2010

Penjelasan Mengenai Pekeliling Perbendaharaan Bil. 4 Tahun 2009-Peraturan Mengenai Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih.

 

KADARMAKSIMUM

 

 

Senarai Semak:-
Pegawai Gred 53 dan ke atas.

 1. Borang Permohonan Telefon Bimbit bagi pegawai gred 53 dan ke atas [Borang A]
 2. Pengesahan Ketua Jabatan.
 3. Salinan Resit atas nama pegawai yang disahkan oleh Ketua Jabatan.
 4. Surat Rasmi/Surat Pengesahan daripada PTJ [Menyatakan Pernah atau Tidak Pernah dibekalkan telefon bimbit ] 

 

Pegawai Gred 52 dan ke bawah

 1. Borang Permohonan Telefon Bimbit bagi pegawai gred 52 dan ke bawah (Ketua Jabatan Sahaja) [Borang B]
 2. Senarai Tugas Pemohon
 3. Carta Organisasi yang Lengkap berserta nama, gred dan jawatan
 4. Justifikasi Keperluan
 5. Pengesahan Jumlah Bayaran Tuntutan Bil Telefon Bimbit (panggilan rasmi sahaja) Bagi Tempoh 3 Bulan [Lampiran]

 


PERMOHONAN TALIAN TERUS TELEFON RASMI RUMAH

 

 

Senarai Semak:-

 1. Borang Permohonan Telefon Rasmi di Rumah Pegawai Kerajaan [Lampiran A]
 2. Senarai Tugas Pegawai
 3. Justifikasi Keperluan Pemasangan
 4. Carta Organisasi yang Lengkap berserta nama, gred dan jawatan

 

PERMOHONAN TALIAN FAKS/PEJABAT

 

Senarai Semak:-

 1. Borang Permohonan Pemasangan Talian Terus untuk Faks/Internet/Komputer/Modem [Lampiran C]
 2. Borang Permohonan Telefon Rasmi di Pejabat [Lampiran A]
 3. Senarai Tugas Pegawai Yang Akan Bertanggungjawab
 4. Justifikasi Keperluan Pemasangan
 5. Kekerapan Surat Keluar/Masuk Dalam Sehari/Sebulan (Bagi Permohonan Talian Rasmi Pejabat)
 6. Lokasi & Jarak Telefon/Mesin Faks Yang Digunakan Sekarang
 7. Carta Organisasi Yang Lengkap Berserta Nama, Gred & Jawatan

 

PERMOHONAN TALIAN TERUS INTERNET/BROADBAND


Senarai Semak:-

 1. Borang Permohonan Pemasangan Talian Terus untuk Faks/Internet [Lampiran C]
 2. Senarai Tugas Pegawai Yang Akan Bertanggungjawab
 3. Justifikasi Keperluan Pemasangan
 4. Carta Organisasi Yang Lengkap Berserta Nama, Gred & Jawatan

 

Pekeliling Yang Berkaitan:-

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3/2001 -

Pindaan Kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil.12 Tahun 1994 Mengenai Pemasangan Telefon Pejabat Dan Telefon Rasmi Rumah Dan Penggunaan Telefon Bimbit (Handphone).

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2/2002 -

Pindaan Kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil.3 Tahun 2001 Mengenai Pemasangan Telefon Pejabat Dan Telefon Rasmi Rumah Dan Penggunaan Telefon Bimbit.

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 12/1994 -

Pemasangan Telefon Pejabat & Telefon Rasmi Rumah & Penggunaan Telefon Bimbit (Handphone).

 

Sebarang pertanyaan sila hubungi:-

 

NUR AZRAHANI BINTI ZAINAL
Penolong Pegawai Tadbir Kanan
Unit Dasar, Kemudahan dan Elaun
Bahagian Kewangan
Kementerian Kesihatan Malaysia
Tel: 03-8883 3100
Faks: 03-8883 4389
e-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SUYANTI BINTI SULAIMAN
Pembantu Tadbir
Unit Dasar, Kemudahan dan Elaun
Bahagian Kewangan
Kementerian Kesihatan Malaysia
Tel: 03-8883 3104
Faks: 03-8883 4389
e-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.