Pekeliling Dan Dasar

 

SURAT PEKELILING BAHAGIAN KEWANGAN

Pengecualian Bayaran Caj Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan Di Luar Hospital/Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia


Pelaksanaan Pengecualian Caj Pendaftaran Jabatan Pesakit Luar Pakar Sebanyak RM5.00 Dan Pengurangan Caj Sebanyak 50% Bagi Pesakit Wad Kelas 3 Di Hospital /Klinik Kementerian Kesihatan Malaysia Kepada Semua Pesakit Warganegara Yang Berumur 60 Tahun dan Ke Atas

 

Pewujudan Kod Hasil Baru Bagi Bayaran Perkhidmatan Perubatan, Kesihatan dan Pergigian, Kementerian Kesihatan Malaysia.

 

Pengecualian Caj Pendaftaran Sebanyak RM1.00 Di Jabatan Pesakit Luar Am Hospital/Klinik Kerajaan Kepada Semua Pesakit Warganegara Yang Berumur 60 Tahun dan Ke Atas.

 

Prosedur Kerja Bagi Kemasukan Wad Dan Tuntutan Caj Hospital Pekerja Asing Yang Dilindungi Di Bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA) Di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia

 

Peraturan Pembayaran Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Bagi Pegawai-Pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia Kerana Bertukar Atau Berpindah

 

Garis Panduan Pemberian Bantuan Bagi Penghantaran Balik Pesakit Yang Tidak Mampu Setelah Didiscaj Dari Hospital Rujukan

 

Garis Panduan Mengenai Penyediaan Makanan Kepada Kakitangan Paramedik Yang Bertugas Berterusan Di Dewan Bedah Hospital-Hospital Kerajaan

 

GARIS PANDUAN BAHAGIAN KEWANGAN

 

 

  • Garis Panduan Mengenai Bayaran Memulakan Kerja, Bayaran Interim/Kemajuan dan Pengurusan Perolehan Kontraktor Kerja Di Bawah Pakej Ransangan Ekonomi

 

  • Kelayakan Tuntutan Perjalanan Bagi Tugas Atas Panggilan Dan Selepas Waktu Pejabat